PureLab MG płyn do dezynfekcji powierzchni – ESSENCE – 1l

19,90  z VAT

Biobójczy i łatwy w użyciu płyn do dezynfekcji powierzchni, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, pure doskonale sprawdzi się m.in. w obszarze medycznym, w gastronomii, w salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, biurowcach i hotelach. Skuteczny wobec koronawirusów produkt posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Bezbarwny płyn o neutralnym, medycznym zapachu i wysokiej zawartości alkoholu (70g na 100g produktu) skutecznie odkaża myte i czyszczone powierzchnie, usuwając z nich mikroorganizmy chorobotwórcze.

Produkt jest zgodny z rekomendacjami WHO.

DLA JAKIEJ BRANŻY

 • dla gastronomii
 • dla salonów SPA
 • dla gabinetów kosmetycznych
 • dla salonów fryzjerskich
 • dla biur
 • dla hoteli

CECHY PRODUKTU

 • wygodny w użyciu
 • pakowany w różnej wielkości butelki – w zależności od Twoich potrzeb
 • zgodny z rekomendacjami WHO

STREFA WIEDZY

Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie pewność, że stosowany preparat zawiera tylko sprawdzone substancje. Doceniamy klientów, którzy z rozmysłem i całkowicie świadomie wybierają specyfik najlepszy dla siebie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z cechami istotnych składników i substancji w nim zawartych.

ETANOL

Etanol – baza naszych produktów pochodzi od certyfikowanego dostawcy, dlatego mamy gwarancję najwyższej jakości produktu. Alkohol etylowy (C2H5OH) to związek chemiczny z grupy alkoholi. Występuje w formie bezbarwnego płynu o charakterystycznym zapachu. Etanol miesza się z  wodą i  jest doskonałym rozpuszczalnikiem innych substancji. Powszechne zastosowanie etanolu wynika z  faktu, że ma on działanie bakteriostatyczne, bakteriobójcze, grzybobójcze i  wirusobójcze. Wykazuje również właściwości przeciwpotne, korygujące i ściągające oraz hemostatyczne.

PARAMETRY PRODUKTU

pojemność: 1 l w opakowaniu z flip top, opcjonalnie z pompką

Używany z pompką sprawdzi się doskonale w niewielkich biurach, lokalach gastronomicznych, sklepach. Taka pojemność jest również odpowiednia do uzupełniania pojemników do dezynfekcji.

 • waga
 • opakowanie
 • wymiar opakowania jednostkowego
 • opakowanie zbiorcze
 • wymiar opakowania zbiorczego

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

 • kod towaru: PB/2779/TP/2020
 • kod ean
 • podatek VAT – 8%
 • przechowywanie – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • termin ważności: Najlepiej zużyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Zwroty wykazujące rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wody przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pierwsza pomoc: w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Po narażeniu drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza.
Skutki uboczne: w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry skontaktować się z lekarzem. Zastosować krem ochronny.

Wizualizacje opakowań produktów są jedynie poglądowe. Kształt opakowania, kolor może się różnić w zależności od danej partii.